Naar Dortmund om te juichen voor Oranje: deze Brabanders zijn onderweg