Belastingvoordelen voor fossiele brandstoffen moeten geleidelijk worden afgebouwd, volgens demission