Voorlopige prognose: BBB op 16 senaatszetels, mogelijk zelfs 17