Integraal Zorgakkoord getekend, behalve door de huisartsen