Doelen, tijdpad, taal: dit ligt op tafel bij de stikstofgesprekken