Nieuwe vaccinatieronde: herhaalprik voor 12-plussers vanaf half september