De pijnlijke kwestie over uithuisgeplaatste kinderen: zes vragen