Heesen kan breuk met Russische eigenaar niet via rechter forceren