Gedeputeerde Staten mochten vergunningen verlenen voor biomassacentrale Diemen


Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) mocht aan Vattenfall een omgevings- en natuurvergunning verlenen voor de bouw en ingebruikname van ... Lees verder

Bron: Rechtspraak, actualiteiten van de Rechtbank Alkmaar
Geplaatst: 07 jun 2021 - 01:00