Weer iets minder coronapatiënten in de ziekenhuizen