Ervaringsdeskundigen als bron van hoop en (h)erkenning voor jongeren


23 maart 2021- Voor jongeren in een kwetsbare positie die te maken hebben met complexe problematiek kan de stap naar volwassenheid en op eigen benen staan groot ... Lees verder

Bron: GGZ nieuws .nl
Geplaatst: 23 mrt 2021 - 06:38