RIVM meldt meeste coronagevallen sinds begin januari