Lichaam Ichelle niet al sinds half december in kanaal