Geen asbest vrij na felle brand Rijswijk, pand wordt wel gesloopt