'Taaltreast': priiswinnend Frysk taalprojekt


It projekt 'Taaltreast' fan NHL Stenden, dat opset is yn it ramt fan meartalich ûnderwiis, hat twa Europeeske prizen wûn. It doel is om it projekt ek yn oare ... Lees verder

Bron: Omrop Fryslân
Geplaatst: 22 nov 2020 - 15:01