Meer meldingen seksuele uitbuiting, zicht op jonge slachtoffers beperkt