Pence en Harris houden debat wél beschaafd, maar botsen over corona