Ordina gaat IT diensten verzorgen voor Nederlandse overheid


Ordina is met 5 andere dienstverleners door onderdelen Logius en SSC-ICT van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties geselecteerd om voor ... Lees verder

Bron: Trivano
Tags:
Geplaatst: 03 sep 2020 - 13:13