Bewoners azc in Delfzijl demonstreren tegen trage asielprocedure (en zijn van plan dat dagelijks te