Noardeast-Fryslân en Dantumadiel: 'Gemeentefûns moat better ferdield wurde'