Kamerleden Denk begraven strijdbijl: eerder wapenstilstand dan verzoening