Parkeervisie en Beleidsregels Parkeernormen.


De gemeente heeft de nieuwe parkeervisie en beleidsnormen vrijgegeven voor inspraak. Deze stukken zijn te vinden op www.leiden.nl/inspraak. De inspraak loopt ... Lees verder

Bron: Haagwegkwartier
Tags: Parkeervisie
Geplaatst: 15 feb 2020 - 11:19