Liander sluit langjarig contract met aannemers om energietransitie het hoofd te bieden