Minister Slob; gemeenteraad moet instemmen met komst islamitische school