Nieuw College van Gedeputeerde Staten geïnstalleerd