Strafvordering buiten het rechtsgebied van een rechtbank


Het Wetboek van Strafvordering bevat in Titel VIA van het vierde boek (artt. 539a-539w Sv) bepalingen met betrekking tot de opsporing van en het onderzoek naar ... Lees verder

Bron: Recht.nl nieuws
Geplaatst: 12 jun 2019 - 17:40