Voormalige bestuurders en commissarissen van SNS Reaal kunnen niet volstaan met schriftelijke beantw


De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam heeft op 26 juli 2018 een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van SNS Reaal N.V. en SNS ... Lees verder

Bron: Rechtspraak, actualiteiten van het Gerechtshof Amsterdam
Geplaatst: 04 jun 2019 - 10:45