De Meerlanden verwerkt al het GFT afval van de regio tot compost