HR volgt conclusie AG: art. 35 Wbp strekt zich niet uit tot integrale versie documenten met persoons


Categories : Privacy Hoge Raad 21 dec 2018, IT 2697; ECLI:NL:HR:2018:2378 (Wbp inzagerecht) HR 21 december 2018, IT 2697; ECLI:NL:HR:2018:2378 (Wbp inzagerecht) ... Lees verder

Bron: ITenRecht.nl
Tags: Hoge Raad
Geplaatst: 11 jan 2019 - 14:03