Koning verleent Zijlstra ontslag 'op de meest eervolle wijze'