Betere nazorg na ziekenhuis redt levens (Sophia de Rooij in Trouw)


Fors minder ouderen sterven na een acute ziekenhuisopname als ze thuis nazorg krijgen van een wijkverpleegkundige. Het gaat vooral om kwetsbare tachtigplussers ... Lees verder

Bron: Internisten.nl
Geplaatst: 16 feb 2016 - 09:50