Portefeuilleverdeling Dagelijks Bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta


Water Natuurlijk, CDA, ChristenUnie, VVD en Ongebouwd hebben vorige maand overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord 2016-2019 met de titel Wonen, werken ... Lees verder

Bron: Waterschap Groot Salland
Geplaatst: 15 dec 2015 - 11:14